تضمین و گارانتی

ما به شما این اطمینان را می دهیم که تمامی خدمات از مرحله جستجو تا مرحله خرید با دقتی خاص بررسی شود و تضمین می کنیم.

مقصد متنوع

ما بنا داشتن مقاصد متنوع این امکان را برای شما فراهم می کنیم که شما بتواتید بهترین مقصد را برای خودتان انتخاب کنید .

پشتیبانی 24 ساعته

در هر زمانی که نیاز به پشتیبانی و راهنمایی داشتید، تعلل نکنید، تلفن را بردارید. کارشناسان ما از دل و جان پاسخ گوی شما هستند.

تور های داخلی و خارجی

در میان انبوهی از تورها در سایت ما بهترین تورها را جستجو کنید

دامفان گردشگری

دامفان گردشگری

2 شب

تور گیلان گردی رشت

تور گیلان گردی رشت

3 شب

5 روز و 4 شب منجیل

5 روز و 4 شب منجیل

4 شب

4روز و 3شب رشت

4روز و 3شب رشت

7 شب

تور دبی 6 روزه

تور دبی 6 روزه

5 شب

ارمنستان 5 شب و 6 روز

ارمنستان 5 شب و 6 روز

5 شب

3شب مسکو+3شب سنت پترزبورک

3شب مسکو+3شب سنت پترزبورک

6 شب

تور زیارتی کربلا

تور زیارتی کربلا

4 شب

هتل های داخلی و خارجی

بهترین و محبوب ترین هتل های داخلی و خارجی را در سایت ما جستحو نمایید..

همکاران تجاری ما
آذر کرمی / مسئول تورهای خارجی

به مديريت آقاي محمد علي ودادي نژاد از سال 1371فـعالـيت خـود را آغاز نمود و یکی از قـديمي تريـن آژانس هاي مسـافرتي اسـتان خوزستان مي باشد .اين شركت از سـال 1375 به عضويت انجمن بين المللي هـوایي ياتا درآمد و تاكنون رتبه هاي فـروش و افـتخارات فراوانی بدست آورده است.انتخاب به عـنوان آژانــس نمونه گردشـــگری بـرای 2 ســــال مـــ ـتوالی 95 ، 96 و هــــمچنین دریافـــــت گـواهینامه های مـدیریت کـیفیت و تـداوم کیفیت خدمات از این مجموعه بشمار می رود.

آذر کرمی / مسئول تورهای خارجی

به مديريت آقاي محمد علي ودادي نژاد از سال 1371فـعالـيت خـود را آغاز نمود و یکی از قـديمي تريـن آژانس هاي مسـافرتي اسـتان خوزستان مي باشد .اين شركت از سـال 1375 به عضويت انجمن بين المللي هـوایي ياتا درآمد و تاكنون رتبه هاي فـروش و افـتخارات فراوانی بدست آورده است.انتخاب به عـنوان آژانــس نمونه گردشـــگری بـرای 2 ســــال مـــ ـتوالی 95 ، 96 و هــــمچنین دریافـــــت گـواهینامه های مـدیریت کـیفیت و تـداوم کیفیت خدمات از این مجموعه بشمار می رود.

آذر کرمی / مسئول تورهای خارجی

به مديريت آقاي محمد علي ودادي نژاد از سال 1371فـعالـيت خـود را آغاز نمود و یکی از قـديمي تريـن آژانس هاي مسـافرتي اسـتان خوزستان مي باشد .اين شركت از سـال 1375 به عضويت انجمن بين المللي هـوایي ياتا درآمد و تاكنون رتبه هاي فـروش و افـتخارات فراوانی بدست آورده است.انتخاب به عـنوان آژانــس نمونه گردشـــگری بـرای 2 ســــال مـــ ـتوالی 95 ، 96 و هــــمچنین دریافـــــت گـواهینامه های مـدیریت کـیفیت و تـداوم کیفیت خدمات از این مجموعه بشمار می رود.

آذر کرمی / مسئول تورهای خارجی

به مديريت آقاي محمد علي ودادي نژاد از سال 1371فـعالـيت خـود را آغاز نمود و یکی از قـديمي تريـن آژانس هاي مسـافرتي اسـتان خوزستان مي باشد .اين شركت از سـال 1375 به عضويت انجمن بين المللي هـوایي ياتا درآمد و تاكنون رتبه هاي فـروش و افـتخارات فراوانی بدست آورده است.انتخاب به عـنوان آژانــس نمونه گردشـــگری بـرای 2 ســــال مـــ ـتوالی 95 ، 96 و هــــمچنین دریافـــــت گـواهینامه های مـدیریت کـیفیت و تـداوم کیفیت خدمات از این مجموعه بشمار می رود.