اخبار آژانس -

ویزای عراق رایگان شد!

ویزای عراق رایگان شد!
ویزای عراق رایگان شد!
تاریخ انتشار : 1398/01/12

ویزای عراق فقط ١٥ هزارتومان

مدارک مورد نیاز :
اصل گذرنامه ٦ ماه اعتبار
کپی صفحه اول گذرنامه
٢ قطعه عکس رنگی زمینه سفید

با توجه به تقاضا بالای مشتریان مدت زمان آماده شدن حدود ١٠ روز پیش بینی شده

اعلاتور
نماینده رسمی سازمان حج و زیارت