استخدام در اعلاتور

متقاضی محترم لطفا در درخواست خود به این موارد  اشاره کنید : تسلط به زبان عربی یا انگلیسی ، میزان مهارت در کامپیوتر/ گرافیک/  بازاریابی / دیجیتال مارکتینگ / برنامه نویسی /  حسابداری /  آدرس محل سکونت ، سوابق کاری  ، دارا بودن وقت آزاد برای 2 شیفت کار ،  مقدار حقوق درخواستی و پیشنهادات دیگر

مشخصات تماس

جنسیت

اطلاعات شخصی